วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด  ประจำปีการศึกษา2555  ในระหว่างวันที่18-22 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย  เป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง  พร้อมทั้งห่างไกลจากยาเสพติด  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและความร่วมมือเป็นทีม  ประสานความร่วมมืออย่างเป็นระบบ  มีภาพกิจกรรมมาฝากครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น